SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH SIPTRUNK VỚI CLOUDFONE

Số điện thoại cố định siptrunk là gì ?

Là số cố định như số cố định truyền thống mà tín hiệu được truyền đi dựa trên công nghệ IP

Công nghệ IP là gì?

Giọng nói được truyền đi trên môi trường Internet hoặc kênh thuê riêng, không giới hạn cuộc gọi/nhận đồng thời trên số cố định

Các nhà mạng cung cấp số cố định siptrunk được CloudFone kết nối

vnpt
itel
gtel
fpt

SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SIPTRUNK VỚI CLOUDFONE

Số điện thoại di động siptrunk là gì?

Là số di động như số di động truyền thống mà tín hiệu được truyền đi dựa trên công nghệ IP.

Tổng đài IP hay tổng đài VOIP là tổng đài điện thoại thế hệ mới hoạt động dựa trên nền tảng Internet.

Công nghệ IP là gì?

Giọng nói được truyền đi trên môi trường Internet hoặc kênh thuê riêng, không giới hạn cuộc gọi/nhận đồng thời trên số di động

Các nhà mạng cung cấp số di động Siptrunk được CloudFone kết nối

vnpt
mobifone

SỬ DỤNG SỐ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 VỚI CLOUDFONE

Số điện thoại 1900 là gì?

Tổng đài 1900 là số điện thoại chỉ nhận cuộc gọi vào, không giới hạn cuộc gọi vào đồng thời, hoạt động dựa trên công nghệ IP

Cước gọi vào đầu số 1900 từ số cố định / số di động thống nhất trên toàn quốc theo qui định trên từng đầu số

Được nhà mạng thực hiện phân chia cước doanh thu gọi vào 1900 theo tỉ lệ được qui định trên từng đầu số

Các nhà mạng cung cấp số 1900 được CloudFone kết nối

spt
itel
gtel
fpt

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí