Quản lý RAM trên VM/CT

Quản lý RAM trên VM/CT Trong bài viết hôm nay chúng ta ẽ tìm hiểu về vSwap, OOM, Overcommit , UBC trong Container và VM của OdinPhần 1: Quản lý RAM cho Container Odin cung cấp khái niệm mới về quản lý và vận hành RAM với Container là vSwap vSwap hoạt động như au: 1 Cấu hình lượng... [Xem chi tiết]

Quản lý virtual network trên Virtuozzo

Quản lý virtual network trên Virtuozzo Virtuozzo đưa ra tính năng Virtual Network để dễ dàng quản lý network trên hardware nodeVirtual Network Virtuozzo cho phép bạn quản lý:Tạo hoặc xóa một Virtual Network Kết nối Virtual Network với card uplink trên hardware node Liệt kê các... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI