[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout Plesk hiển thị thông báo lỗi “504 Gateway Timeout” Plesk engine ( sw-cp-server, sw-engine ) được viết dựa trên nginx, vì thế thông báo lỗi trên là từ phía ngix đẩy ra Các hướng xử lý Nguyên nhân về error 504 có thể tìm được trong web... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

[HUB] Vấn đề: Mail - Relay Access Denied Lỗi xảy ra khi gửi mail, nguyên nhân có thể do cấu hình sai phía mail server/webmail settings Điều này có nghĩa là relay hiện đang khóa IP của bạn Tiến hành kiểm tra là thực hiện bước xử lý như bên dưới trong SSH Session của mail... [Xem chi tiết]

Hiển thị các task backup đã cấu hình

Hiển thị các task backup đã cấu hình Vấn đề: List tất cả các lịch backup đã đặt ở domain level Hướng xử lý: Tiến hành chạy command như sau: Các thông số ở đây obj_type  cho biết lịch backup này đã được lên lịch tại mức domain level Nếu không sẽ... [Xem chi tiết]